درباره ما

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره سلامت پارسیان با مجوز رسمی از نظام مشاوره و روانشناسی به شماره 382 – م شروع به فعالیت نموده است.
همکاران مرکز شامل متخصصان از حوزه های روانپزشکی، روانشناسی بالینی، روانشناسی سلامت مشاوران خانواده  و مشاوران تحصیلی و شغلی می باشد.