برگزاری دوره های آموزشی

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره سلامت پارسیان با هدف ارتقا سطح آموزشی سلامت کشور و کمک به رشد اشتغال جوانان در شرایطی که بیشتر آموزش ها در کشورمان منجر به اشتغال نمی شوند٬ مفتخر به برگزاری دوره هایی کاملا کاربردی میباشد.